Polityka prywatności

Agencja prasowa “https://infokerjaya.com/” publikuje niniejszą politykę prywatności oraz warunki korzystania z witryny https://infokerjaya.com/ w celu uniknięcia nieporozumień i konfliktów z odwiedzającymi.

 1. Odwiedzający nie powinni wpływać ani zakłócać działania tej witryny internetowej ani uzyskiwać dostępu do informacji opublikowanych na tej witrynie internetowej w sposób inny niż za pomocą standardowego interfejsu.
 2. Osoba odwiedzająca tę witrynę internetową musi przestrzegać obowiązujących norm prawnych w Polsce oraz warunków korzystania z witryny. Jeśli administracja witryny wykryje naruszenie przez odwiedzającego warunków korzystania z witryny lub prawa, może zawiesić lub całkowicie zablokować dostęp odwiedzającego do witryny.
 3. Tworząc własne treści na stronie https://infokerjaya.com/, zabronione jest kwestionowanie integralności terytorialnej Polski w jakikolwiek sposób, nawoływanie do gwałtownych zmian w systemie państwowym, promowanie przemocy, płci i nietolerancji rasowej oraz nietolerancji i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Zabronione jest również używanie wulgaryzmów w komentarzach. W przypadku nieprzestrzegania tych warunków użytkownik może zostać pozbawiony możliwości komentowania lub dostępu do całej witryny.
 4. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych:4.1. Dane osobowe to informacje lub zbiór informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

  4.2. Odwiedzający witrynę https://infokerjaya.com/ mogą być proszeni o podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, daty urodzenia, płci, oraz o rejestrację na stronie za pośrednictwem mediów społecznościowych takich jak Twitter, Facebook, Telegram, Flipboard, Google+. Agencja informacyjna “https://infokerjaya.com/” może poprosić odwiedzającego o podanie innych informacji.

  4.3. Rejestrując się na stronie https://infokerjaya.com/, odwiedzający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestracji przez administrację agencji informacyjnej “https://infokerjaya.com/”. Jeśli odwiedzający zdecyduje się podać swoje dane osobowe, wyraża zgodę na przekazywanie i przechowywanie tych danych.

  4.4. Agencja informacyjna “https://infokerjaya.com/” zastrzega sobie prawo do zbierania danych dotyczących wizyt na stronie lub połączeń przechodzących przez stronę. Informacje te mogą obejmować dane dotyczące połączenia internetowego, ruchu i czasu spędzonego online.

  4.5. Dane osobowe odwiedzających są używane w celu ułatwienia korzystania z witryny internetowej przez odwiedzających, rejestrowania ich zainteresowań i preferencji w ramach polityki redakcyjnej oraz analizowania zachowań użytkowników, w tym podczas współpracy z podwykonawcami w dziedzinie reklamy. Dane osobowe są używane zgodnie z polskimi prawami “o ochronie danych osobowych”, “o informacji”, “o reklamie”, “o telekomunikacji”, “o przedsiębiorczości”, “o ochronie informacji w systemach informacyjno-telekomunikacyjnych”, ND TZI 2.5-010-03 “Wymagania dotyczące ochrony informacji zawartych na stronie internetowej przed dostępem przez osoby nieupoważnione”, a także wewnętrznymi statutami i dokumentami regulującymi.

  4.6. Agencja informacyjna “https://infokerjaya.com/” zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych przez czas nieokreślony.

  4.7. Serwer witryny internetowej https://infokerjaya.com/ tymczasowo rejestruje nazwę domeny lub adres IP komputera odwiedzającego, datę dostępu, pliki (nazwę pliku i URL), kod odpowiedzi HTTP oraz witrynę internetową, z której odwiedzający uzyskał dostęp do witryny internetowej, liczbę bajtów przesyłanych podczas sesji.

  4.8. Strona internetowa https://infokerjaya.com/ używa plików cookie. Za ich pomocą można zidentyfikować przeglądarkę odwiedzającego. W tych plikach mogą być zapisane ustawienia użytkownika oraz inne informacje. Odwiedzający może skonfigurować przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub ostrzegała przed ich wysłaniem. Pliki cookie są używane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony i wygody witryny internetowej https://infokerjaya.com/. Pliki cookie zapewniają wsparcie dla funkcji bezpieczeństwa i ich aktywacji oraz pozwalają monitorować naruszenia polityki prywatności i przepisów przez odwiedzających. Pliki cookie pomagają oszacować liczbę i częstotliwość żądań oraz wykrywać i blokować odwiedzających lub urządzenia, które próbują pobierać informacje ze strony internetowej partiami.

  4.9. Za pomocą systemu Google Analytics agencja informacyjna “https://infokerjaya.com/” zbiera statystyki odwiedzin witryny internetowej, takie jak informacje o odwiedzanych stronach, liczba odsłon, informacje pobierane, kraje pochodzenia odwiedzających, oraz informacje o sposobie dostępu do agencji witryny internetowej. Żadna z tych aktywności nie jest łączona z osobą odwiedzającą i jest mierzona tylko w sposób ogólny.

  4.10. Agencja informacyjna “https://infokerjaya.com/” podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zbierania, przechowywania i przetwarzania zebranych danych w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.

  4.11. Agencja informacyjna “https://infokerjaya.com/” nie sprzedaje, nie wymienia ani nie wynajmuje danych osobowych użytkowników. Agencja może udostępniać dane demograficzne w postaci zagregowanej i nieosobistej naszym partnerom i reklamodawcom do celów opisanych powyżej. Agencja może korzystać

 5. Strona https://infokerjaya.com/ może zawierać odnośniki do stron nie należących do agencji informacyjnej „https://infokerjaya.com/”.
 6. Agencja informacyjna „https://infokerjaya.com/” ma prawo udostępnienia wszelkich danych osobowych odwiedzających stronę https://infokerjaya.com/ na żądanie organów ścigania, zgodnie z decyzją/postanowieniem sądowym lub w ramach innych procedur prawnych zgodnie z obowiązującym polski prawem.
 7. Agencja informacyjna „https://infokerjaya.com/” nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków lub niezrealizowane zyski, niewykorzystane dochody, utratę danych lub inne szkody odwiedzających stronę https://infokerjaya.com/, jeśli do nich doszło podczas korzystania ze strony.
 8. Agencja informacyjna „https://infokerjaya.com/” nie gwarantuje i nie twierdzi, że korzystanie z materiałów opublikowanych na stronie https://infokerjaya.com/ nie zaszkodzi interesom osób trzecich.
 9. Agencja informacyjna „https://infokerjaya.com/” podejmuje wszelkie możliwe działania, aby wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej https://infokerjaya.com/ były jak najbardziej wiarygodne. Niemniej jednak agencja prasowa nie ponosi odpowiedzialności i nie gwarantuje, że udostępniane informacje i dane są dokładne, obiektywne i aktualne w momencie konsultacji.
 10. Publikacje i felietony autora zawarte na stronie https://infokerjaya.com/ wyrażają poglądy ich autorów. Agencja informacyjna „https://infokerjaya.com/” nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, obiektywność i adekwatność informacji publikowanych na stronie https://infokerjaya.com/ w odniesieniu do innych mediów masowych.
 11. Wszelkie prawa do strony internetowej https://infokerjaya.com/ i jej zawartości należą do „https://infokerjaya.com/” lub są używane przez agencję zgodnie z prawami autorskimi. Cała ta witryna, jak również jej poszczególne elementy, są chronione przez polski prawo „o prawach autorskich i prawach pokrewnych”, międzynarodowe akty prawne i inne akty ustawodawcze obowiązujące na Polska.
 12. Odwiedzający stronę nie mogą rozpowszechniać, modyfikować, przekazywać ani w żaden sposób korzystać z informacji ze strony https://infokerjaya.com/ w celach publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody agencji informacyjnej „https://infokerjaya.com/”.
 13. Odwiedzający muszą przestrzegać wszystkich praw autorskich i innych oznaczeń własności dla pobranych i/lub skopiowanych dokumentów. Wykorzystane informacje muszą zawierać aktywny link do strony https://infokerjaya.com/.
 14. Kopiowanie informacji ze strony internetowej https://infokerjaya.com/ może być dokonywane w celach niekomercyjnych w celu publikacji na stronach użytkowników, blogach, mediach społecznościowych. Odwiedzający stronę ponoszą wszelkie ryzyko związane z korzystaniem ze strony https://infokerjaya.com/. W największym możliwym zakresie dopuszczalnym przez prawo, agencja prasowa „https://infokerjaya.com/”, ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub utrzymanie strony https://infokerjaya.com/, nie ponoszą odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe szkody, które już nastąpiły i zostały spowodowane przez odwiedzającego korzystającego, używającego lub polegającego na stronie internetowej https://infokerjaya.com/, nawet jeśli agencja prasowa „https://infokerjaya.com/” ostrzegła odwiedzającego o możliwości takich szkód i strat.
 15. Korzystając ze strony https://infokerjaya.com/, odwiedzający nie otrzymuje żadnych praw własności intelektualnej do strony ani jej utrzymania ani do korzystania z elementów marki ani logo strony.
 16. Agencja informacyjna „” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności i warunków korzystania w dowolnym momencie.

Jeśli odwiedziłeś tę stronę, automatycznie akceptujesz niniejszą politykę prywatności i warunki korzystania z zasobu. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką prywatności i warunkami korzystania, powinieneś opuścić stronę.