Warunki korzystania z serwisu

  1. Wstęp

Witaj na https://infokerjaya.com/ („Strona internetowa”). Niniejsze warunki i zasady („Warunki”) regulują korzystanie z Witryny. Korzystając z Witryny, akceptujesz obowiązywanie niniejszych Warunków.

  1. Korzystanie z Witryny

2.1. Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby korzystać z tej Witryny.

2.2. Zgadzasz się korzystać z Witryny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.3. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła.

  1. Treść

3.1. Treść zawarta na Witrynie ma charakter wyłącznie informacyjny i może ulec zmianie bez uprzedzenia.

3.2. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zawieszania działania Witryny w dowolnym momencie bez ponoszenia odpowiedzialności.

  1. Zachowanie użytkownika

4.1. Zgadzasz się nie angażować w żadne działania, które mogą zakłócić lub ingerować w działanie Witryny.

4.2. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za treści, które przesyłasz na Witrynę.

  1. Własność intelektualna

5.1. Wszystkie treści na Witrynie są własnością https://infokerjaya.com/ i są chronione prawem własności intelektualnej.

5.2. Nie możesz reprodukować, rozpowszechniać ani w inny sposób używać żadnej treści pochodzącej z Witryny bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody.

  1. Polityka prywatności

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, używamy i ujawniamy informacje.

  1. Ograniczenie odpowiedzialności

7.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe ani karne szkody wynikające z korzystania z Witryny.

7.2. Nie gwarantujemy dokładności ani kompletności informacji zawartych na Witrynie.

  1. Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].